Ekspertlister for journalister

Eldre og geriatri

Olav Sletvold
eldre, aldring, geriatri, gangvansker, tendens til fall, lårhalsbrudd

Jorunn L. Helbostad
eldre, fall, motorisk kontroll, balanse, geriatri og gangfunksjon


Tag: Eldre | Geriatri


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.