Eldre og geriatri

Ekspertlister for journalister

Eldre og geriatri

Olav Sletvold
eldre, aldring, geriatri, gangvansker, tendens til fall, lårhalsbrudd

Jorunn L. Helbostad
eldre, fall, motorisk kontroll, balanse, geriatri og gangfunksjon

Wenche Malmedal
vold mot eldre, overgrep og forsømmelser i sykehjem


Tag: eldre | geriatri


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.