Elbil og hydrogenbil

Ekspertlister for journalister

Elbil og hydrogenbil

Trond Andresen
elbiler

Anders Hammer Strømman
bærekraft: miljøtransport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), livsløpsanalyse, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og matproduksjon, internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Christian Klöckner
miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus), valg transportmidler, reduksjon klimautslipp, energieffektivisering, bærekraftig konsum

Martin Steinert
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet

Håvard Karoliussen
batterier, brenselceller, solceller, hydrogenbil, miljøkjemi, miljøforurensning, CO2-utslipp, fornybar energi, energilagring, effektiv energibruk, materialteknologi, korrosjon

Odne Stokke Burheim
energilagring, brenselceller, vannelektrolyse, batteriteknologi, superkondensatorer, solengeri, biogass


Tag: elbil | hydrogenbil


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.