Ekstremvær og konsekvenser

Ekspertlister for journalister

Ekstremvær og konsekvenser

Eksperter

Hvor sårbare er vi ved naturkatastrofer?

Noen kommuner får det verre enn andre ved naturkatastrofer. Geografisk instittutt har utarbeidet oversikt over sosial sårbarhet for landets kommuner.

Jan Ketil Rød
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer, virtual reality (VR)

Flom ødelegger hus, veger og annen infrastruktur

Knut Alfredsen
flom, vannkraft, vassdrag

Sveinung Sægrov
flom, drikkevann, vannforsyning, avløp

Oddbjørn Bruland
flom, vasskraft, vassdrag, snø, hydrologi

Inge Hoff
rehabilitering og vedlikehold av veger, vegbygging

Vannmasser og sterk vind forårsaker ras, skred og utglidninger. Kan vi bygge vi for å stå imot naturkreftene?

Steinar Nordal
byggekonstruksjoner ved jordras, leirras, skred og utglidninger

Gustav Grimstad
byggekonstrusjoner ved jordras, leirras, skred og utglidninger

Gudmund Eiksund
byggekonstruksjoner ved jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger

Bjørn Nilsen
ras: tunneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred

Stig Geving
byggskader

Risiko og sikkerhet til lands og til vanns

Jan Hovden
sikkerhet, samfunnssikkerhet

Stein Haugen
store ulykker og alvorlige konsekvenser

Telenett

Poul E. Heegaard
kommunikasjonssystemer, trådløse nett

John Krogstie
mobile systemer

Hva koster ekstremvær for samfunnet?

Ragnar Torvik
samfunnsøkonomi, låne penger, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.