e-helse og velferdsteknologi

Ekspertlister for journalister

e-helse og velferdsteknologi

Heidi Gilstad
helseinformatikk, e-helse, helseteknologi, helsekommunikasjon, e-helsekompetanse, pasientjournal

Aksel Tjora
pasienter og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, organisasjon og teknologi, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Anders Grimsmo
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)

Stig William Omholt
medisinsk teknologi, bioteknologi, systembiologi

Andreas Krüger
ambulansetjeneste, akuttmedisin, akuttmedisinske systemer

Hanne Rustad
språklig kommunikasjon, helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, latter, høflighet

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Aud Obstfelder
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon

Bjørn Morten Hofmann
medisinsk filosofi, medisinsk etikk, helseteknologi, helsepolitikk, vitenskapsfilosofi

Ragnhild Hellesø
samhandlingsforskning og e-helse, kommunale omsorgstjenester

Roger Andre Søraa
robot, cyborg, androide, automatisering, velferdsteknologi, Japan, håndverkere (og miljø-/klimavennlige bygg)

Anders-Petter Andersson
interaktiv musikk, lyddesign, musikkvitenskap, brukerinteraksjon og musikk i digitale og interaktive medier, musikk i dataspill, mobile strømmetjenester, helse- og velferdsteknologi

Kerstin Bach
kunstig intelligens (AI), maskinlæring, e-helse, m-helse

Nina Kongshaug
kreft, kreftsykdommer, klinisk IKT, Helseplattformen, elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av pasienter i hjemmesituasjonen via digitale hjelpemidler, klinisk beslutningsstøtte i elektronisk pasientjournal, kunnskapsforvaltning i medisin, tverrfaglig samarbeid IKT og klinisk medisin

Artur Serrano
velferdteknologi, helseteknologi, sosiale roboter, demensbehandling, virtual reality (VR), augmented reality (AR), brukertesting


Tag: e-helse / ehelse | velferdsteknologi


Se også:

Folkehelse

Helsevesen og omsorgstjenester

IKT og sikkerhet

Medisinsk etikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt