Ekspertlister for journalister

e-helse og velferdsteknologi

Heidi Gilstad
helseinformatikk, e-helse, helseteknologi, helsekommunikasjon, e-helsekompetanse, pasientjournal

Aksel Tjora
pasienter og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, organisasjon og teknologi, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Anders Grimsmo
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)

Stig William Omholt
medisinsk teknologi, bioteknologi, systembiologi

Anders Kofod-Petersen
serviceroboter, roboter i omsorg, velferdsteknologi, IKT for å forbedre livskvaliteten for en aldrende befolkning (Ambient Assisted Living, AAL), roboter og robotikk, kunstig intelligens

Andreas Krüger
ambulansetjeneste, akuttmedisin, akuttmedisinske systemer

Hanne Rustad
språklig kommunikasjon, helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, latter, høflighet

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Aud Obstfelder
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon

Bjørn Morten Hofmann
medisinsk filosofi, medisinsk etikk, helseteknologi, helsepolitikk, vitenskapsfilosofi

Ragnhild Hellesø
samhandlingsforskning og e-helse, kommunale omsorgstjenester

Roger Andre Søraa
robot, cyborg, androide, automatisering, velferdsteknologi, Japan, håndverkere (og miljø-/klimavennlige bygg)


Se også:
Helsevesen og samfunnsmedisin
IKT og sikkerhet
Medisinsk etikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.