Dyr

Ekspertlister for journalister

Dyr

Steinar Engen (tilgjengelig 15/10–15/4)
populasjonsdynamikk, populasjonsgenetikk, aldersstrukturerte populasjoner, stokastisk (tilfeldig) populasjonsdynamikk, romlige prosesser, samfunnsdynamikk (dyresamfunn), stokastiske biologiske prosesser, stokastiske simuleringsmodeller

Håkon B. Stokland
ulv- og rovviltforvaltning, biologisk mangfold og politikk, bærekraft, Naturpanelet IPBES, kulturelle forståelser av natur, matproduksjon og bærekraft

Claus Bech
zoofysiologi

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Arne Moksnes
arktisk økologi, økologi planter og dyr, fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), evolusjon, human evolusjon

Christophe Pelabon
evolusjon, dyreanatomi, pollinering (bestøving)

Bernt-Erik Sæther
elg, gråspurv, høstingsbiologi, biologisk mangfold, økologiske effekter av klimaendringer

Irja Ida Ratikainen
evolusjon, dyreatferd, foreldreinvestering hos dyr, tilpasninger til uforutsigbare miljøer, bevaringsbiologi

Arild Blekesaune
holdninger til rovdyr, rovdyrforvaltning, statistikk, bygdeforskning


Tag: dyr


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.