Dykking

Ekspertlister for journalister

Dykking

Ingrid Eftedal
dykking, dykkersyke, genetikk, genomikk (genforskning med store mengder data), molekylærbiologi, hjerte-kar, rettsgenetikk, barofysiologi (hvordan kroppen påvirkes av trykk)

Andreas Møllerløkken
dykking, dykkersyke, barofysiologi, zoo-fysiologi, omgivelsesfysiologi, hjerte-kar, ultralyd

Alexander Busch
dykking, dykkesystemer, dykketeknologi, «rebreather» (gjenpuster), pusteventil, dykkervest, personlig verneutstyr, åndedrettsvern, systemteknikk, systemdesign, systemsimulasjon, ledelseskrav


Tag: dykking


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt