Digitalisering

Ekspertlister for journalister

Digitalisering

Arne Krokan
digitalisering, delingsøkonomi, kompetanse for framtiden, Big Data, teknologiutvikling og infrastruktur, sosiale medier, forretningsmodeller for mediesektoren, kunstig intelligens (AI)

Dag Svanæs
interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, digitalisering, brukermedvirkning i designprosesser, bestillerkompetanse, kroppsbåren teknologi, interaktivitet, brukervennlighet, brukeropplevelse, makerkultur, Arduino, brukbarhetstesting, brukertesting, designmetodikk, design thinking

Hendrik Storstein Spilker
strømmetjenester, digital musikkdistribusjon, digitalisering av kultur og media, digitale infrastrukturer og algoritmer

Daniel Schofield
mediepedagogikk, mediedanning, mediekompetanse, digital kompetanse, identitetsfortelling i mediene, medieerfaringer og refleksjon

Vegard Frantzen
mediepedagogikk, mediedidaktikk, digitale læringsressurser og læringsmiljø, mediekompetanse og digital kompetanse i skolen

Lisa Reutter
digitalisering, utvikling av maskinlæring, bruk av stordata, teknologi: påvirkning på samfunn og demokrati

Trond Andresen
digitale pengesystemer


Tag: digitalisering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.