Ekspertlister for journalister

Digitalisering

Arne Krokan
digitalisering, delingsøkonomi, kompetanse for framtiden, Big Data, teknologiutvikling og infrastruktur, sosiale medier, forretningsmodeller for mediesektoren, kunstig intelligens (AI)

Hendrik Storstein Spilker
strømmetjenester, digital musikkdistribusjon, digitalisering av kultur og media, digitale infrastrukturer og algoritmer

Daniel Schofield
mediepedagogikk, mediedanning, mediekompetanse, digital kompetanse, identitetsfortelling i mediene, medieerfaringer og refleksjon

Vegard Frantzen
mediepedagogikk, mediedidaktikk, digitale læringsressurser og læringsmiljø, mediekompetanse og digital kompetanse i skolen

Dag Svanæs
interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, digitalisering, brukermedvirkning i designprosesser, bestillerkompetanse, kroppsbåren teknologi, interaktivitet, brukervennlighet, brukeropplevelse, makerkultur, Arduino, brukbarhetstesting, brukertesting, designmetodikk, design thinking


Tag: digitalisering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.