Dialekter

Ekspertlister for journalister

Dialekter

Terje Lohndal
dialekter, lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, språk og filosofi, språk og biologi

Kristin Melum Eide
dialekter, språklig variasjon og nyskaping, grammatikk, universalgrammatikk, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne, norsk som førstespråk og andrespråk

Tor Erik Jenstad
dialekter, banning, skjellsord

Brit Kirsten Mæhlum
dialekter og dialektendringer, engelsk: påvirkning i norsk, engelsk: status i Norge, minoritetsspråk – majoritetsspråk, «riktig» språk


Tag: dialekter


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.