Ekspertlister for journalister

Design

Anne Britt Torkildsby
industriell design, produktdesign, universell design, designmetoder, eksistensiell design

Dag Atle Lysne
naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen, etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling

Markus Schwai
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Anders-Petter Andersson
interaktiv musikk, lyddesign, musikkvitenskap, brukerinteraksjon og musikk i digitale og interaktive medier, musikk i dataspill, mobile strømmetjenester, helse- og velferdsteknologi

Dag Svanæs
interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, digitalisering, brukermedvirkning i designprosesser, bestillerkompetanse, kroppsbåren teknologi, interaktivitet, brukervennlighet, brukeropplevelse, makerkultur, Arduino, brukbarhetstesting, brukertesting, designmetodikk, design thinking

Andrew Perkis
multimedia, digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, medieteknologi, nye digitale medier, bildebehandling/koding, video/videokoding, virtural reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), extended reality (XR), opplevelsesteknologi, tilstedeværelse/immersion, quality of experience, (QoE), place by design, kvalitet / kvalitetsmodellering / kvalitetsmålinger


Tag: design


Se også:

Arkitektur

IKT – samleside

Industri og produksjon

Innovasjon og produktutvikling

Universell design


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.