Ekspertlister for journalister

Design

Anne Britt Torkildsby
industriell design, produktdesign, universell design, designmetoder, eksistensiell design

Dag Atle Lysne
naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen, etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling

Markus Schwai
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning


Se også:
Arkitektur
IKT – samleside
Industri og produksjon
Innovasjon og produktutvikling
Universell design


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.