Design

Ekspertlister for journalister

Design

Anne Britt Torkildsby
industriell design, produktdesign, universell design, designmetoder, eksistensiell design

Dag Atle Lysne
naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen, etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling

Markus Schwai
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Anders-Petter Andersson
interaktiv musikk, lyddesign, musikkvitenskap, brukerinteraksjon og musikk i digitale og interaktive medier, musikk i dataspill, mobile strømmetjenester, helse- og velferdsteknologi

Dag Svanæs
interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, digitalisering, brukermedvirkning i designprosesser, bestillerkompetanse, kroppsbåren teknologi, interaktivitet, brukervennlighet, brukeropplevelse, makerkultur, Arduino, brukbarhetstesting, brukertesting, designmetodikk, design thinking

Andrew Perkis
multimedia, digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, medieteknologi, nye digitale medier, bildebehandling/koding, video/videokoding, virtural reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), extended reality (XR), opplevelsesteknologi, tilstedeværelse/immersion, quality of experience, (QoE), place by design, kvalitet / kvalitetsmodellering / kvalitetsmålinger

Peter Andreas Gotsch
urbanisering, utvikling, planlegging, design, sosial økologi, inkludering, offentlig plass, bolig, grunnleggende tjenester, sikkerhet, livskvalitet, risikokartlegging, scenario, politikk, retningslinjer, indikatorer, nyttig lærdom, «rett til byen», bærekraftige utviklingsmål (SDG), new urban agenda (NUA)


Tag: design


Se også:

Arkitektur

IKT – samleside

Industri og produksjon

Innovasjon og produktutvikling

Universell design


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt