Ekspertlister for journalister

Byggskader

Stig Geving
byggskader

Magnus Langseth
konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, konstruksjonsteknikk, eksplosjonslast, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, støt på rørledninger (offshore), lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.