Ekspertlister for journalister

Bygg, hus, hytter

Anne Grete Hestnes
aktivhus, passivhus, solceller, solvarme, enøk, energieffektivitet

Arild Gustavsen
nullutslippshus

Rikke Jørgensen
inneklima, svevestøv

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Roger Andre Søraa
robot, cyborg, androide, automatisering, velferdsteknologi, Japan, håndverkere (og miljø-/klimavennlige bygg)

Fernanda Acre Pacheco
arkitektur, romlig kvalitetsvurdering, renovering av bolig, verktøy for å vurdere byggytelse, bygningsdeler og helhet, energieffektivitet

Natasa Nord
bygningers energiforsyning, bygningsautomatisering og -drift, fjernvarme, nullutslippsbygg, energiovervåking i bygg

Christian Klöckner
miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, bærekraftig konsum, valg transportmidler

Are Oust
boligboble, boligpris, leiepris, boligmarked, leiemarked, boligkjøp, personlig økonomi, erstatningsrett, eiendomsutvikling og byplanlegging, energimerking av bolig

Pia S. Hagerup
ledelse og særlig utdanningsledelse som kunstnerisk og skapende praksis, offentlig skoleeierskap (politisk og administrativt), jus og forvaltning i skoleledelse og skoleeierskap, skolebygg/pedagogiske bygg


Se også:
Arkitektur
Bolig
Energi og energieffektivisering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.