Bygg og byggskader

Ekspertlister for journalister

Bygg og byggskader

Vegard Aune
konstruksjonsteknikk, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, lettere konstruksjoner, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem belastning, eksplosjonsbelastning, droner, risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, samspill forskning-industri

Arild Gustavsen
energieffektivisering i bygninger, nullutslippsbygg, nullutslippsområder, nullutslippsbydeler, plusshus, passivhus, varmetransport i bygninger

Anne Grete Hestnes
aktivhus, passivhus, solceller, solvarme, enøk, energieffektivitet

Rikke Jørgensen
inneklima, svevestøv

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Roger Andre Søraa
robot, cyborg, androide, automatisering, velferdsteknologi, Japan, håndverkere (og miljø-/klimavennlige bygg)

Natasa Nord
bygningers energiforsyning, bygningsautomatisering og -drift, fjernvarme, nullutslippsbygg, energiovervåking i bygg

Christian Klöckner
miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, bærekraftig konsum, valg transportmidler

Are Oust
boligboble, boligpris, leiepris, boligmarked, leiemarked, boligkjøp, personlig økonomi, erstatningsrett, eiendomsutvikling og byplanlegging, energimerking av bolig

Nina Holck Sandberg
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, modellering av byggematerialer, energianalyse av byggematerialer, energianalyse av bydeler, energi og energieffektivisering, byutvikling

Stig Geving
byggskader

Magnus Langseth
konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, konstruksjonsteknikk, eksplosjonslast, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, støt på rørledninger (offshore), lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri


Tag: bygg | byggskader


Se også:

Arkitektur

Bolig

Energi og energieffektivisering

Nullutslippsbygg


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt