Bygder og lokalsamfunn

Ekspertlister for journalister

Bygder og lokalsamfunn

Mariann Villa
mobilitet, migrasjon, lokalsamfunn, bygdeskole, festival, lokal kultur

Arild Blekesaune
holdninger til rovdyr, rovdyrforvaltning, statistikk, bygdeforskning

Johan Fredrik Rye
fengsel, kriminalitet, migrasjon, arbeidsinnvandring, bygd/by


Tag: bygd / bygder | lokalsamfunn | rural


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt