Brystkreft

Ekspertlister for journalister

Brystkreft

Tone Frost Bathen
MR avbildning, MR spektroskopi, metabolomikk, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling

Siver Moestue
MR avbildning, MR spektroskopi, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling, nanomedisin, kontrastmidler, PET-skanning

Anna Bofin
brystkreft, studier av sykdom på molekylnivå

John-Arne Skolbekken
folkehelse, forskningsetikk, mammografiscreening, risikokommunikasjon, helserisiko, helse- og sykdomsforståelse


Tag: brystkreft


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.