Ekspertlister for journalister

Bronsealder og jernalder

Ingrid Ystgaard
jernalderen: bosetning (langhus, jordbruk og fiske, matlaging, dagligliv), døderitualer, krigføring (bygdeborger, våpen)
arealplanlegging, tap og bevaring av kulturminner i landskapet


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.