Bronsealder og jernalder

Ekspertlister for journalister

Bronsealder og jernalder

Merete Moe Henriksen
bronsealder: rituell praksis (graver, kultplasser, depotfunn/offerfunn), bosetning, sosial organisasjon, landskapsutnyttelse. Jernalder: bosetning (hus og boplassorganisering), ferdsel, graver og gravskikk.

Ingrid Ystgaard
jernalderen: bosetning (langhus, jordbruk og fiske, matlaging, dagligliv), døderitualer, krigføring (bygdeborger, våpen)
arealplanlegging, tap og bevaring av kulturminner i landskapet

Birgitte Skar
steinalder, bronsealder, jeger-samlere i landskapet, boplassarkeologi, gravskikk i steinalderen, snøfonnarkeologi, kulturmiljøanalyser, miljøovervåking, kulturarvsstudier
 

 


Tag: bronsealder | jernalder


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.