Blomster, planter, trær

Ekspertlister for journalister

Blomster, planter, trær

Gunnar Austrheim
kulturlandskap, biologisk mangfold, bevaringsbiologi, planteøkologi, fjell, beiting, planter

Hans K. Stenøien
naturhistorie, evolusjonsbiologi, biosystematikk, menneskets historie

Atle M. Bones
plantebioteknologi, naturstoff/plantemedisiner, genmodifiserte organismer, bioteknologi, marin bioteknologi

Kristian Hassel
botanikk og spesielt moser

Mika Bendiksby
artsavgrensning, biogeografi, DNA-strekkoding, evolusjon, karplanter, lav, molekylær systematikk

Christophe Pelabon
pollinering (bestøving), evolusjon, dyreanatomi

Bente Jessen Graae
plantesamfunn, vegetasjons- og klimaendringer

Thorsten Hamann
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi

Terje Thun
trær: årringsanalyse og datering

Vibekke Vange
hageplanter

Hallvard Ramfjord
plantevalg for allergikere, pollen, pollenvarsling


Tag: blomster | planter | trær


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.