Blod og blodsykdommer

Ekspertlister for journalister

Blod og blodsykdommer

Anders Waage
blodsykdommer: leukemi, blodpropp, anemi, benmargstransplantasjon

Anne Røsvik
laboratoriemedisin innen transfusjonsmedisin, etikk, immunologi og hematologi (blod og blodsykdommer)

Magne Børset
kreft, beinmargskreft (myelomatose), molekylær onkologi, kreft i blod og lymfesystemet, immunologi, blodbankvirksomhet

Erik Solligård
intensivmedisin generelt, Sepsis/blodforgiftning, narkose og bedøvelse generelt, akuttmottak, global helse, pasientsikkerhet og pasientkvalitet


Tag: blod | blodsykdommer


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.