Bistand og byutvikling i Sør

Ekspertlister for journalister

Bistand og byutvikling i Sør

Indra de Soysa
menneskerettigheter, bistand, globalisering, krig og fred

Ragnhild Lund
bistand, kvinner i det globale sør, konflikt og gjenreising etter krig og naturkatastrofer

Jørn Rattsø
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen

Hans Narve Skotte
bistand, bistandsaktører og utvikling, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, gjenreisning ved krig og naturkatastrofer, arkitektur og samfunn -
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen


Tag: bistand | byutvikling i Sør


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt