Biologi og bioteknologi

Ekspertlister for journalister

Biologi og bioteknologi

Stig William Omholt
bioteknologi, systembiologi, medisinsk teknologi

Magnus Steigedal
tuberkulose, mikrobiologi, bioteknologi, antibiotikaresistens

Eivind Almaas
DNA, gener og proteiner, mikroorganismer, bioteknologi, syntetisk biologi

Atle M. Bones
bioteknologi, marin bioteknologi, plantebioteknologi, genmodifiserte organismer, naturstoff/plantemedisiner

Eivin Røskaft
biologisk mangfold, bevaring av naturen, menneskets atferd (fra biologisk synsvinkel), Afrika, evolusjon, populasjonsvekst

Rahmi Lale
bioteknologi, mikrobiologi, syntetisk biologi

Pawel Sikorski
biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, nanoteknologi, lab on a chip

Kai Sandvold Beckwith
nanoteknologi, bionanovitenskap, celle-nanostruktur interaksjoner, overflatekjemi, (celle)mikroskopi

Thorsten Hamann
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi

Martin Wagner
miljøgifter (økotoksiologi, miljøtoksiologi, toksiologi, hormonhermere, mykgjørere), mikroplast, risikovurdering, vannfauna, mesokosmer (gjenskaping av et økosystem utendørs), ferskvannsbiologi, miljøeffekter

Heidrun Åm
bioteknologi og politikk, forskningsorganisasjon og tverrfaglighet, samfunnsansvar i forskning, innovasjon og samfunn, nanoteknologi og politikk, forskningspolitikk: demokratisk deltakelse og makt, styring av nye teknologier, samarbeid på tvers av humaniora og naturvitenskap

Håkon B. Stokland
ulv- og rovviltforvaltning, biologisk mangfold og politikk, bærekraft, Naturpanelet IPBES, kulturelle forståelser av natur, matproduksjon og bærekraft


Tag: biologi | bioteknologi


Se også:

Evolusjonsbiologi

Gener/DNA og RNA

Molekylærbiologi

Syntetisk biologi

Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt