Ekspertlister for journalister

Biologi og bioteknologi

Stig William Omholt
bioteknologi, systembiologi, medisinsk teknologi

Magnus Steigedal
turberkulose, mikrobiologi, bioteknologi

Eivind Almaas
DNA, gener og proteiner, mikroorganismer, bioteknologi, syntetisk biologi

Atle M. Bones
bioteknologi, marin bioteknologi, plantebioteknologi, genmodifiserte organismer, naturstoff/plantemedisiner

Eivin Røskaft
biologisk mangfold, bevaring av naturen, menneskets atferd (fra biologisk synsvinkel), Afrika, evolusjon, populasjonsvekst

Rahmi Lale
bioteknologi, mikrobiologi, syntetisk biologi

Pawel Sikorski
biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, nanoteknologi, lab on a chip

Kai Sandvold Beckwith
nanoteknologi, bionanovitenskap, celle-nanostruktur interaksjoner, overflatekjemi, (celle)mikroskopi

Thorsten Hamann
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi

Martin Wagner
miljøgifter (økotoksiologi, miljøtoksiologi, toksiologi, hormonhermere, mykgjørere), mikroplast, risikovurdering, vannfauna, mesokosmer (gjenskaping av et økosystem utendørs), ferskvannsbiologi, miljøeffekter


Tag: Biologi | Bioteknologi


Se også:

Evolusjonsbiologi

Gener/DNA og RNA

Molekylærbiologi

Syntetisk biologi

Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.