Ekspertlister for journalister

Biodrivstoff og bioenergi

Kjetill Østgaard
biogass, bioenergi, biodrivstoff

Olav Vadstein
biodiesel fra alger, bioenergi (mikrobiell), krill og plankton, bakterier og fiskeoppdrett, algeskall og solceller

Edd Anders Blekkan
kjemisk industri - biodrivstoff, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, metanol, kunstgjødsel, plast, katalyse

Anders Hammer Strømman
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Martin Hohmann-Marriott
bioenergi, energiproduksjon i økosystem, fornybar energi, syntetisk biologi

Thorsten Hamann
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Helen Ann Hamilton
havbruk, biodrivstoff og bioenergi, bærekraft, miljøanalyse, industriell økologi


Tag: biodrivstoff | bioenergi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.