Beinmargskreft

Ekspertlister for journalister

Beinmargskreft

Anders Sundan
kreft, beinmargskreft (myelomatose), cellebiologi

Therese Standal
kreft, beinmargskreft (myelomatose), bein, beinceller, stamceller

Magne Børset
kreft, beinmargskreft (myelomatose), molekylær onkologi, kreft i blod og lymfesystemet, immunologi, blodbankvirksomhet

Anders Waage
blodsykdommer: leukemi, blodpropp, anemi, benmargstransplantasjon


Tag: beinmargskreft | myelomatose


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.