Ekspertlister for journalister

Bedriftsøkonomi og industriell økonomi

Stein-Erik Fleten
bedriftsøkonomi, kraftmarkedet, investeringer, finans, grønne sertifikater og støtteordninger, energimarkeder, råvarepriser, økonomisk risiko, finansiell risiko

Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Harald Øverby
forretningsmodeller og kostanalyser IKT, optisk nett-teknologi, dataspill

Terje Berg
regnskapsforståelse, økonomistyring, regnskapsskandaler, økonomistyring av prosjekter, nyetablerte selskaper, bruk av digitale verktøy i undervisning, bedriftsøkonomi


Se også:
Bank og finans
Delingsøkonomi
Samfunnsøkonomi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.