Bedriftsøkonomi og industriell økonomi

Ekspertlister for journalister

Bedriftsøkonomi og industriell økonomi

Stein-Erik Fleten
bedriftsøkonomi, kraftmarkedet, investeringer, finans, grønne sertifikater og støtteordninger, energimarkeder, råvarepriser, økonomisk risiko, finansiell risiko

Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Terje Berg
regnskapsforståelse, økonomistyring, regnskapsskandaler, økonomistyring av prosjekter, nyetablerte selskaper, bruk av digitale verktøy i undervisning, bedriftsøkonomi

Eivind Kristoffersen
sirkulær økonomi, tingenes internett (IoT), bærekraft / bærekraftighet, kunstig intelligens (AI), maskinlæring

Daniel Beat Müller
bærekraft, klima, sirkulær økonomi, ressurseffektivitet, sikkerhet i forsyningskjeder, urban utvikling, mat, transport, bygninger, transdisciplinaritet, sosio-økonomisk metabolisme, systemanalyse, materialstrømanalyse på anlegg- og samfunnsnivå, FNs klimarapporter.


Tag: bedriftsøkonomi | industriell økonomi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.