Barnehage

Ekspertlister for journalister

Barnehage

Randi Dyblie Nilsen
barnehage, barns hverdagsliv, barn og natur

Anne Trine Kjørholt
barnehage, barnekultur, barns rettigheter, barns velferd, diskurser om barndom

Bent Olsen
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil

Åse Bratterud
barnehage, barn, barnevern

May Britt Drugli
barnehage, små barn i barnehage, relasjon lærer-elev

Turid Suzanne Berg-Nielsen
barnehage, barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barn og psykisk helse

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd


Tag: barnehage


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.