Barnehage

Ekspertlister for journalister

Barnehage

Randi Dyblie Nilsen
barnehage, barns hverdagsliv, barn og natur

Anne Trine Kjørholt
barnehage, barnekultur, barns rettigheter, barns velferd, diskurser om barndom

Bent Olsen
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil

Silja Berg Kårstad
Utviklingspsykologi, barns emosjonelle kompetanse, foreldre-barn samspill, foreldres psykisk helse svangerskap og barseltid, små barns psykiske helse, små barn med medfødt alvorlig hjertefeil, små barn med risiko for å utvikle CP.

May Britt Drugli
barnehage, små barn i barnehage, relasjon lærer-elev

Turid Suzanne Berg-Nielsen
barnehage, barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barn og psykisk helse

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd


Tag: barnehage


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt