Ekspertlister for journalister

Bærekraft

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Gunnar Austrheim
bærekraft, økosystemtjenester, naturgoder, kulturlandskap, biologisk mangfold, bevaringsbiologi, planteøkologi, fjell, beiting, planter

Tor Medalen
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk

Anders Skonhoft
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse

Jarle Mork
bærekraftig forvaltning, fiskebiologi, fiskeribiologi, vandringer, fiskestammer i Atlanteren, populasjonsgenetikk marine fisk, marine tidsserier (havklima, biologi), evolusjon og evolusjonsgenetikk

Christian Klöckner
bærekraftig konsum, energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)

Anders Hammer Strømman
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Steffen Wellinger
arkitektur og bærekraft, arkitektur prosjekteringsmetode, barn og arkitektur

Harald Gether
bærekraftig energi, bærekraftig energiomlegging, energieffektivisering, innovasjon

Marius Støylen Korsnes
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstilling

Kjartan Steen-Olsen
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, bærekraftig forbruk, miljøanalyse, livsløpsanalyse, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, input-output-analyse

Anders Arvesen
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, livssyklusanalyse, energisystemer, energiscenarioer

Daniel Moran
bærekraft, industriell økologi, biodiversitet, klima og CO2, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, input-output-analyser

Francesca Verones
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, livsløpsanalyse, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, vann og avløp

Daniel Beat Mueller
bærekraft, industriell økologi, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, MFA (materialflyt i samfunnet)

Evert Bouman
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, energimarkeder, maritim transport

Francesco Cherubini
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse)

Konstantin Stadler
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, MRIO (multiregional input-output-analyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, input-out-analyse

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.