Balkan

Ekspertlister for journalister

Balkan

Sabrina Petra Ramet
post-jugoslaviske region, Polen, Russland

Hans Narve Skotte
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen --- arkitektur og samfunn, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, bistand, bistandsaktører og utvikling, gjenreisning ved krig og naturkatastrofer

Marko Valenta
Balkan/tidligere Jugoslavia, innvandring, etnisitet, flyktninger, migrasjon


Tag: Balkan


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt