Autisme

Ekspertlister for journalister

Autisme

Mila Vulchanova
språktilegnelse, læring andrespråk, språkutvikling, språk og tenkning, språktalent, biologi og læring, lærevansker, utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger)

Gerit Pfuhl
autisme, kognitive forventninger


Tag: autisme


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.