Astma, allergi og luftveier

Ekspertlister for journalister

Astma, allergi og luftveier

Arnulf Langhammer
astma, beinskjørhet, lungefunksjon, KOLS, HUNT, HUNT 1-3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Torbjørn Øien
astma hos barn, allergi og forebygging av allergi

Martinus Løvik
allergi (årsaker, forekomst, miljøpåvirkning), matallergi, miljøforhold og immunforsvar

Hallvard Ramfjord
plantevalg for allergikere, pollen, pollenvarsling


Tag: astma | allergi | luftveier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.