Astma, allergi, luftveissykdommer

Ekspertlister for journalister

Astma, allergi, luftveissykdommer

Arnulf Langhammer
luftveissykdommer, astma, lungefunksjon, KOLS, HUNT, HUNT 1-3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), allmennmedisin, beinskjørhet

Torbjørn Øien
luftveissykdommer, astma hos barn, allergi og forebygging av allergi, allmennmedisin, forebyggende helsearbeid

Martinus Løvik
allergi (årsaker, forekomst, miljøpåvirkning), matallergi, miljøforhold og immunforsvar

Hallvard Ramfjord
plantevalg for allergikere, pollen, pollenvarsling


Tag: astma | allergi | luftveier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.