Ekspertlister for journalister

Astma, allergi og luftveier

Arnulf Langhammer
astma, beinskjørhet, lungefunksjon, KOLS, HUNT, HUNT 1-3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Torbjørn Øien
astma hos barn, allergi og forebygging av allergi

Martinus Løvik
allergi (årsaker, forekomst, miljøpåvirkning), matallergi, miljøforhold og immunforsvar

Hallvard Ramfjord
plantevalg for allergikere, pollen, pollenvarsling


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.