Arktis

Ekspertlister for journalister

Arktis

Ivar Berthling
Arktis, ras og skred, snø, is og breer, permafrost, landformer, landskap, erosjon, forvitring, klima, fjellet

Sveinung Løset
arktisk offshore, arktisk teknologi, marin teknologi

Martin Ludvigsen
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift

Bjørn Munro Jenssen
miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Arne Moksnes
arktisk økologi, økologi planter og dyr, fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), evolusjon, human evolusjon

Hans Jørgen Roven
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising

Kaj Riska
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart


Tag: Arktis


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt