Arkitektur

Ekspertlister for journalister

Arkitektur

Anne Grete Hestnes
aktivhus, passivhus, solceller, solvarme, enøk, energieffektivisering

Hans Narve Skotte
arkitektur og samfunn, slum og byutvikling og byplanlegging i globale sør, bistand og bistandsaktører, gjenreisning og gjenreisningsstrategier eller krig og naturkatastrofer -
Balkan, Bosnia, Bosnia-krigen 1992-1995 og gjenreisningen

Gro Rødne
arkitektur og landskap, bolig og boligområder

Margrete Helen Syrstad Andås
Middelalderen: Nidarosdomen, kirker, stavkirker, arkitektur, kunst, kunst i kirkerommet, datering av objekter, religion, liturgi, ritualer, kulturelle praksiser, avbilding av kvinner

Markus Schwai
byforming, byplanlegging, typologier (arkitektoniske former og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Steffen Wellinger
arkitektur, prosjekteringsmetode, undervisning, bærekraft, barn og arkitektur

Kine Angelo
farge, fargepersepsjon, farge i arkitektonisk kontekst, farge og byrom, interiør, lys, NCS og fargereferansesystemer

Inger Andresen
nullutslippsområder, nullutslippsbygg, living lab

Ruth Woods
brukermedvirkning, brukerinvolvering, arkitekturantropologi, living lab, nullutslippsbygg og nullutslippsnabolag som samfunnsspørsmål, teknologiutvikling sammen med brukerne, kunst i offentlige rom


Tag: arkitektur


Se også:

Bolig

Bygg og byggskader

Energi og energieffektivisering

Nullutslippsbygg


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt