Arkeologi

Ekspertlister for journalister

Arkeologi

Fredrik Skoglund
marinarkeologi, dypvannsarkeologi, skipsvrak

Øyvind Ødegård
marinarkeologi, dypvannsarkeologi, undervannsrobotikk, skipsvrak, kulturminner under vann i Arktis.

Hein Bjerck
steinalder, hulemalerier, samtidsarkeologi

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie

Ingrid Ystgaard
jernalderen: bosetning (langhus, jordbruk og fiske, matlaging, dagligliv), døderitualer, krigføring (bygdeborger, våpen)
arealplanlegging, tap og bevaring av kulturminner i landskapet

Ole Risbøl
arkeologisk metodeutvikling, fjernmåling, LIDAR (luftbåren laserskanning) / flybåren laserskanning, forvaltning av kulturminner, landskapsarkeologi, utmarksarkeologi, kulturminner i skog


Tag: arkeologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.