Arbeidshelse

Ekspertlister for journalister

Arbeidshelse

Marit Christensen
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø

Fay Giæver
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner

Kari Bjerke Batt-Rawden
musikk og helse, folkehelse, helsefremmende lokalsamfunn, natur-kultur-helse, sosial ulikhet, arbeidshelse og livskvalitet, «empowerment»


Tag: arbeidshelse


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt