Arbeid og arbeidsliv

Ekspertlister for journalister

Arbeid og arbeidsliv

Svein Ingar Kaldal
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur

Steinar Westin
allmennmedisin, samfunnsmedisin, smittevern, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Terje Andreas Eikemo
helse og dødelighet, sammenlignende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)

Trond Andresen
automatisering, framtidssamfunn og sysselsetting

Kurt Idar Løkke Elvegård
vold på arbeidsplass, klientvold, håndtering av utfordrende atferd

Marit Christensen
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø

Siw Tone Innstrand
arbeidshelse, helsefremming, arbeidsmiljø, psykososialt arbeid

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Eva Langvik
personlighet, personlighetstesting, trekkteori, testmetoder, psykometri, yrkesseleksjon

Fay Giæver
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner

Berit Gullikstad
migrasjon: innvandring og arbeidsliv, integrering, velferdstjenester, politikk
kjønn: kjønn og arbeidsliv (historisk og nåtid), kjønn, etnisitet og seksualitet i arbeidsorganisasjoner, kjønnslikestilling

Siri Øyslebø Sørensen
kjønn i organisasjon og ledelse, kjønnsbalanse og inkludering i akademia, kjønn og karriere, likestillingspolitikk, kjønnskvotering, feminisme

Ulla Forseth
kjønnsrelasjoner i organisasjoner, arbeid og organisasjon, emosjoner og emosjonelt arbeid, den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Johan Fredrik Rye
fengsel, kriminalitet, migrasjon, arbeidsinnvandring, bygd/by


Tag: arbeid | arbeidsliv


Se også:

Arbeidshelse

Endringsprosesser

Ledelse

Organisasjon

Prosjektledelse

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt