Angst og depresjon

Ekspertlister for journalister

Angst og depresjon

Jannike Kaasbøll
kronisk smerte, ungdom, mental helse, foreldre, angst/depresjon

Patrick A. Vogel
tvangslidelser, samlemani, sosial angst, prestasjonsangst, overdreven sjenerthet, stress, personlighet og psykopati, forskning på behandling, telematikk i terapi

Linda Ernstsen
sammenheng fysisk aktivitet og depresjon, både i tilknytning til hjerteinfarkt og i generell befolkning (HUNT1 og HUNT2)

Roger Hagen
angst, depresjon, psykoser, psykiske lidelser, psykoterapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi

Tore Stiles
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse

Leif Edward Ottesen Kennair
sex, evolusjonspsykologi, partnervalg og sexatferd, angst, tvangslidelser, psykoterapi, depresjon, seksuell trakassering

Hans M. Nordahl
PTSD (post-traumatisk stresslidelse) og traumer, angstlidelser (sosialfobi, generalisert angst, panikklidelse), kognitiv terapi, metakognitiv terapi, bekymringsangst og depressiv grubling, personlighetsforstyrrelser (emosjonell ustabil personlighetslidelse)

Arne Vaaler
effekter og bivirkninger av psykotrope medikamenter (antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende av alle typer, antiepileptika, benzodiazepiner m fl.), psykiatriske symptomer ved organiske hjernelidelser (epilepsi, hjerneslag, migrene o.a.), affektive tilstander inkludert depresjoner, manier og bipolare lidelser samt behandlingsprinsipper, suicid og forebygging


Tag: angst | angstlidelser | tvangslidelserdepresjon


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.