Andrespråk og flerspråklighet

Ekspertlister for journalister

Andrespråk og flerspråklighet

Wim van Dommelen
norsk som andrespråk, uttale, norsk som morsmål

Kristin Melum Eide
norsk som førstespråk og andrespråk, grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne

Olaf Husby
andrespråkstilegnelse, uttaleundervisning og -forskning, online språklæring

Guro Busterud
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk

Jacques Koreman
talespråk, fonetikk, taleteknologi, online uttaletrening som del av språklæring

Terje Lohndal
lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, dialekter, språk og filosofi, språk og biologi

Mila Vulchanova
språktilegnelse, læring andrespråk, språkutvikling, språk og tenkning, språktalent, biologi og læring, lærevansker, utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger)

Dawn Marie Behne
multisensorisk persepsjon (oppfatning via flere sanser), talepersepsjon, flerspråklighet, tale- og språkutvikling

Kristin Melum Eide
grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne, norsk som førstespråk og andrespråk

Wim van Dommelen
uttale, norsk som morsmål, norsk som andrespråk

Kjersti Faldet Listhaug
språktilegnelse, læring andrespråk

Guro Busterud
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk


Tag: andrespråk | flerspråklighet


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt