Ekspertlister for journalister

Allmennmedisin

Siri Forsmo
allmennmedisin, osteoporose og brudd, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Irene Hetlevik
allmennmedisin, hjerte- og karsykdom, kliniske retningslinjer, risiko, humanistisk medisin

Hilde Grimstad
allmennmedisin, lege-pasientkommunikasjon, kvinnehelse, medisinutdanningen

Steinar Westin
allmennmedisin, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Anders Grimsmo
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)

Steinar Krokstad
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Terje Andreas Eikemo
helse og dødelighet, sammenlignende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)

Egil Andreas Fors
muskelskjelettsmerter, fibromyalgi, kronisk overlappende smertetilstander (COPC) som kjeve-, blære-, underlivssmerter og irritabel tarm, smertepsykologi, medikamentell behandling av langvarige smertetilstander, sammensatte tilstander innen allmennmedisin, psykosomatikk, konsultasjon liaison (CL) psykiatri, atferdsmedisin, helsepsykologi, somatoforme tilstander (vedvarende og gjentatte kroppslige symptomer)


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.