Allmennmedisin | luftveissykdommer | epidemiologi

Ekspertlister for journalister

Allmennmedisin | luftveissykdommer | epidemiologi

Siri Forsmo
epidemiologi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, osteoporose og brudd, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Arnulf Langhammer
allmennmedisin, luftveissykdommer

Torbjørn Øien
allmennmedisin, luftveissykdommer, forebyggende helsearbeid

Sigurd Loe Steinshamn
lungemedisin

Steinar Westin
allmennmedisin, samfunnsmedisin, smittevern, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Steinar Krokstad
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Terje Andreas Eikemo
helse og dødelighet, sammenlignende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)

Irene Hetlevik
allmennmedisin, hjerte- og karsykdom, kliniske retningslinjer, risiko, humanistisk medisin

Hilde Grimstad
allmennmedisin, lege-pasientkommunikasjon, kvinnehelse, medisinutdanningen

Anders Grimsmo
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)

Egil Andreas Fors
muskelskjelettsmerter, fibromyalgi, kronisk overlappende smertetilstander (COPC) som kjeve-, blære-, underlivssmerter og irritabel tarm, smertepsykologi, medikamentell behandling av langvarige smertetilstander, sammensatte tilstander innen allmennmedisin, psykosomatikk, konsultasjon liaison (CL) psykiatri, atferdsmedisin, helsepsykologi, somatoforme tilstander (vedvarende og gjentatte kroppslige symptomer)


Tag: allmennmedisin


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt