Ekspertlister for journalister

Annemine Wyckmans

Våre eksperter svarer på spørsmål og gir kommentarer på mange forskningsområder.

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema: 
Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra
Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.

 

Søk etter eksperter / temaer, eller se i de alfabetiske listene.

 

Temaer og eksperter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

topp

Afrika

Akuttmedisin og førstehjelp

Allmennmedisin

Anatomi

Andrespråk og flerspråklighet

Angst og depresjon

Antikken

Antioksidanter

Arbeid og arbeidsliv

Arbeidshelse

Arkeologi

Arkitektur

Arktis

Asia

Astma, allergi og luftveier

Autisme

B

topp

Bakterier og virus

Balkan

Bank og finans

Barn og ungdom, helse

Barn, ungdom og familie

Barnehage

Barnevern

Batterier

Bedriftsøkonomi og industriell økonomi

Beinmargskreft

Betong

Biobank og helseregistre

Biodrivstoff og bioenergi

Biologi og bioteknologi

Bistand og byutvikling i Sør

Blod og blodsykdommer

Bloggere ved NTNU

Bolig

Bredbånd

Brenselceller

Bronsealder og jernalder

Brystkreft

Bygg, hus, hytter

Byggskader

Byutvikling

Bærekraft

D

topp

Dans

Datamaskiner

Dataspill

Delingsøkonomi

Demens

Design

Diabetes

Dialekter

Dykking

Dyr

E

topp

E. coli

Ebola

E-helse og velferdsteknologi

Ekstreme påkjenninger

Ekstremisme

Elbil og hydrogenbil

Eldre og geriatri

Elektrisitet

Elektrokjemi

Elektronikk

Elektronisk identifikasjon

Endringsprosesser

Energi og energieffektivisering

Entreprenørskap

Ernæring

Estetikk

Etikk og samfunnsansvar

Etiopia

EU

Evolusjonsbiologi

F

topp

Farger

Film og fjernsyn

Filosofi

Fisk og fiskeri

Flom

Folkehelse

Forbruk

Forurensing

Fotball

Fotografier og bilder

Framtid og trender

Frankrike og fransk

Fugler

Fundamentering på land og offshore

Funksjonshemming

Fysikk

G

topp

Gener / DNA og RNA

Geologi

Globalisering

Gresk og latin

Gruvedrift

Gunnerus – NTNUs forskningsfartøy

H

topp

Harepest

Hav og havenergi

Havbruk

Helsevesen og samfunnsmedisin

Historie, norsk

Historie, verden

Hjernen, hukommelse og stedsans

Hjerte-karsykdommer

Hodepine

Huler og hellere

HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Høflighet, omgangsformer, fordommer

Hørsel, døvhet og tegnspråk

I

topp

Idrett og trening

Idrett og trening – ernæring og sykdom

IKT og informasjonssikkerhet

IKT – samleside

Immunforsvaret

Industri og produksjon

Inneklima

Innovasjon og produktutvikling

Insekter og sommerfugler

Intelligens

Internett

J

topp

Japan og japansk

Jazz

Jordskjelv og bygg

K

topp

Karbonfotavtrykk og miljøfotavtrykk

Kart og kartsystemer

Kina

Kjemi

Kjønn

Kjøretøy

Klima og CO2

Kommunereform

Kommunikasjon og samtale

Korrosjon og elektrolyse

Kreft

Krig og naturkatastrofer

Krypdyr, amfibier, flått, snegler

Kryptologi

Kulturminne

Kunst

Kunstig intelligens (AI)

Kvinnesykdommer og -plager

Kybernetikk

L

topp

Laboratorier NTNU

Landskap

Latin-Amerika

Ledelse

Litteratur

Livsløpsanalyse

Luktesans

Lyd, støy og akustikk

Lys og optikk

Læring i høyere utdanning

Lærerutdanning og pedagogikk

M

topp

Marin og maritim – samleside

Matematikk

Materialer og materialteknologi

Medier

Medisin og helse - samleside

Medisinsk avbildning

Medisinsk etikk

Medisinsk mikrobiologi

Mekatronikk

Menneske og teknologi

Midtøsten

Migrasjon

Miljø – samleside

Miljøgifter og tungmetaller

Mikroorganismer

Mobbing og trakassering

Mobilteknologi

Modernisme og postmodernisme

Molekylærbiologi

MR

Multimedia og interaktiv media

Multimorbiditet (flere sykdommer samtidig)

Museum

Musikk

Muskler og skjelett

Mynter og pengehistorie

N

topp

Nanoteknologi

Narkose og bedøvelse

Naturhistorie

Navigasjon og fartøystyring

Nettverk og telekommunikasjon

Nobels fredspris

Norsk, nordisk og norrønt språk

NTNUs historie

Nyreligiøsitet

Næringsliv og forretningsmodeller

O

topp

Offentlige investeringer

Olje og gass

Organisasjon

Overvekt og spiseforstyrrelser

P

topp

Placebo og nocebo

Planter, blomster og trær

Plast

Politikk

Pollen

Populærkultur

Prematur

Produktdesign

Programvare

Prosjektledelse

Prostatakreft

Psykiatri

Psykisk utviklingshemming

Psykologi

R

topp

Radar, antenner, ekkolodd

Radioaktiv stråling

Ras og skred

Reformasjon og Luther

Religion

Rettsmedisin

Risiko og sikkerhet

Roboter og robotikk

Romfart

Rus, rusmisbruk, behandling

Røntgen

S

topp

Samfunnsøkonomi

Satellitter og satellitt-tv

Skip og marine konstruksjoner

Skipsbygging

Skisport

Skjermer

Skog

Skole og utdanning

Skolefag

Skriving og tekst

Smartgrid

Smerter og smertebehandling

Snø, is og breer

Solenergi

Sosiale medier

Spansk

Språk og språklæring

Språk – samleside

Språkteknologi

Statistikk og medisinsk statistikk

Steinalder

Storbritannia og engelsk

Stortingsvalget 2017

Stress og post-traumatisk stress

Svangerskap og nyfødt

Svevestøv

Sykefravær – trygd og pensjon

Sykepleie

Syntetisk biologi

Systembiologi

Systemteknikk

Søvn

T

topp

Team og tverrfaglig samarbeid

Teater og drama

Terror

Tid

Trakassering

Transport

Trykkammer

Tsunami

Tuberkulose

Tyskland og tysk

U

topp

Ultralyd

Universell design

Universet

USA

V

topp

Valg (politiske)

Vann og avløp

Vannkraft

Vedlikehold

Veg og trafikk

Vikingtid og middelalder

Vindkraft

Vindtunnel

Virtual reality (VR)

Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Vold, voldtekt/seksuelle overgrep

Fri, 02 Feb 2018 10:16:17 +0100