Forskning A–Å


Forskning fra A til Å ved NTNU.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Æ Ø Å

May-Britt Moser

A

topp

3D-print

Acoustics Research Centre, Gemini-senter

Adaptive Learning spaces and Innovative Classroom responsive systems – ALICE

Additive Manufacturing laboratory – ADDlab

Advanced Process Regulation – PROST

Akustikkhallen

Aldring og eldreomsorg

AMOS – Senter for autonome marine operasjoner og systemer (SFF)

Antennelab

Anvendt etikk, program

Anvendt kunstig intelligens, Gemini-senter

Apps in Maths

Akvakultur – ACE, laboratorium

Artsdatabanken

AUR-Lab – Applied Underwater Robotics laboratory

B

topp

Bergmekanisk laboratorium

Big Data, Gemini-senter

BIGCCS International CCS Research Centre (FME)

Billedbehandling og matematikk

Bioenergy Innovation Centre – CenBio

Bioinformatics core facility – BioCore

Bioinformatikk

Biomedical Optics, laboratorium

Bioteknologi, muliggjørende teknologi

Birkeland Centre for Space Science

Bygningsvernsenteret

Bærekraft, tematisk satsingsområde

Bærekraftig fiskeri, Gemini-senter

C

topp

CAS – Senter for grunnforskning

CASA – Center for Advanced Structural Analysis (SFI)

CBC – Center for Biomedical Computing (SFF)

CBD – Centre for Bioversity Dynamics – (SFF)

CeBES – Centre for Bioversity and Ecosystem Services

CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy (FME)

Cellular & Molecular Imaging Core Facility – CMIC

CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning (SFF)

CenBio – Bioenergy Innovation Centre (FME)

CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies (FME)

Center for Advanced Structural Analysis – CASA (SFI)

Center for Biomedical Computing – CBC (SFF)

Center for Cyber and Information Security – CCIS

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry – IO Center

Center for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain – SIRIUS (SFI)

Centre for Bioversity and Ecosystem Services – CeBES

Centre for Bioversity Dynamics – CBD (SFF)

Centre for Environmental Design of Renewable Enegy – CEDREN (FME)

Centre for Innovative Ultrasound Solutions – CIUS (SFI)

Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations – CIRFA (SFI)

Centre for Molecular Imaging – MINT

Centre for Neural Computation (SFF)

Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture – Ctrl AQUA (SFI)

Centre for Sustainable Energy Studies – CenSES (FME)

Centre for the study of Equality, Social Organization, and Performance – ESOP (SFF)

CERG – K.G. Jebsen Senter for hjertetrening

Circuit Characterization Lab

Circulating Water Tunnel – CWT

CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations (SFI)

CIRiS – Senter for tverrfaglig forskning i rommet

CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions (SFI)

Comparative Medicine Core facility

Concept, Forskningsprogrammet

CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture (SFI)

Cyborg, NTNU

D

topp

Dagslyslab

Det humanistiske fakultet

Dewatering and Food Engineering Laboratory

Digilab

Disputas

Doktorgradsutdanning

E

topp

Ekspertlister for journalister

Elektrisk energi og energisystemer, Gemini-senter

Elektronmikroskoplaboratoriet

Energi, tematisk satsingsområde

Energi og innemiljø, laboratorium

Energi- og sensorsystemer – ENERSENSE

Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship (SFU)

Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF)

Environmental Gas Management Research Infrastructure – ENGAS

Equality, Social Organization, and Performance – ESOP (SFF), Centre for the study of

ERC-prosjekter (ERC = det europeiske forskningsrådet)

Etikkportalen

ExcITEd – Centre for Excellent IT Education (SFU)

Exposed Aquaculture Operations (SFI)

F

topp

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for økonomi

F/F Gunnerus

Forsker grand prix

Forskerutdanning

Forskningsdagene

Forskningsområder NTNU

Forskningsprogrammet Concept

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Fremtidens Operasjonsrom – FOR

FTIR-spektroskopi

Fuktlaboratoriet

Fysisk aktivitet og bevegelse

G

topp

Gassteknisk senter

Gemini – forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Genomics Core Facility – GCF

Gunnerus, F/F

H

topp

Hav, tematisk satsingsområde

Havbassenget

Helse i kontekst

Helse, tematisk satsingsområde

Helsetjenesteforskning, Gemini-senter

Heterodyne Interferometry Lab

Horisont 2020-prosjekter

Hot-Box

HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Hydrauliske laboratorier (vassdrags- og havnelaboratorier)

Hydrologiske feltstasjoner

Høyspenningslaboratorium

I

topp

iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation (SFI)

IKT-basert samhandling for læring – ISAL

Inductively Coupled Plasma-High Resolution-Mass Spectrometer – ICP-HR-MS

Industrial Catalysis Science and Innovation – iCSI (SFI)

Industriell økologi, Program for (IndEcol)

IKT, muliggjørende teknologi

Ingeniørgeologisk laboratorium

Innovasjonssenter Gløshaugen

Institutt for allmennfag

Institutt for arkeologi og naturhistorie

Institutt for arkitektur og planlegging

Institutt for arkitektur og teknologi

Institutt for bioingeniørfag

Institutt for biologi

Institutt for biologiske fag Ålesund

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Institutt for datateknologi og informatikk

Institutt for design

Institutt for elektroniske systemer

Institutt for elkraftteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Institutt for fysikk

Institutt for geografi

Institutt for geovitenskap og petroleum

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Institutt for helsevitenskap Ålesund

Institutt for historiske studier

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Institutt for IKT og realfag

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt for kjemi

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Institutt for konstruksjonsteknikk

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Institutt for kunst- og medievitenskap

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Institutt for lærerutdanning

Institutt for marin teknikk

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Institutt for matematiske fag

Institutt for materialteknologi

Institutt for musikk

Institutt for naturhistorie

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Institutt for psykisk helse

Institutt for psykologi

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Institutt for sosialantropologi

Institutt for sosialt arbeid

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for språk og litteratur

Institutt for teknisk kybernetikk

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

J

topp

Japan-programmet

K

topp

Kapselgruppen

Kavitasjonslab

Kavli Institute for Systems Neuroscience

K.G. Jebsen Senter for hjertetrening (CERG)

K.G. Jebsen Senter for myelomforskning

KIFEE – Kyoto International Forum for Environment and Energy

KinCat – Catalysis Group, Gemini-senter

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Kjøresimulator

Klima2050 – Risk reduction through climate adaption of buildings and infrastructure (SFI)

Klinisk sykehjemsarbeid

Klinisk sykepleie

Komplekse materialer

Korrosjonslaboratoriet

Kuldeteknisk laboratorium

Kunstakademiet i Trondheim

Kyoto International Forum for Environment and Energy – KIFEE

L

topp

Laboratorier

Ledige stillinger

Lifex, Gemini-senter

Literacy (tekstkompetanse) og faglighet i skole og arbeidsliv

M

topp

Marin konstruksjon, laboratorium

Marin konstruksjonsteknikk, Gemini-senter

Marine Cybernetics Lab – MCLab

Marine HIL simulation laboratory – HIL-lab

Marine Juvenile and Plankton Technology, Gemini-senter

Marine Operations – MOVE (SFI)

Maritim kommunikasjon, Gemini-senter

Maritim logistikk, Gemini-senter

Maskinlaboratoriet

Massespektrometri, laboratorium

Materialer og energi, Gemini-senter

MBE – Molecular Beam Epitaxy

Medical Imaging Laboratory – MI Lab

Medieteknologilaboratoriet – MTL

Medisinsk SimulatorSenter

Metal Production (SFI)

Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

Mikroskoperingslaboratoriet

Molecular Beam Epitaxy – MBE

MR Core Facility

Muliggjørende teknologier

Multiphase Flow Laboratory

Målelaboratorium

N

topp

Nano@NTNU

NanoLab

Nanomechanical Lab

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

National Smart Grid Laboratory

Network Analyzer Laboratorium – ANA-Lab

Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium

NeXt Move

Nuclear Magnetic Reconance Laboratory – NMR

Normprosjektet

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Norsk senter for barneforskning – NOSEB

Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory – Colourlab

Norwegian Information Security Lab – NISlab

Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Notur – Tungregnesenteret

NOWITECH Research Centre for Offshore Wind Technology

NTNU Cyborg

NTNU Handelshøyskolen

NTNU NanoLab

NTNU Nanomechanical Lab

NTNU Samfunnsforskning AS

NTNU Senter for fiskeri og havbruk – SeaLab

NTNU Technology Transfer as

NTNU Toppforskning

NTNU Vitenskapsmuseet

Nyskaping

O

topp

Ocean Space Centre

Offshore Mechatronics (SFI)

Omvendt undervisning i kroppsøving

Onsager Fellowships, The

Onsager, professorat og medalje

Oppredningslaboratoriet

Optimal utnyttelse av havets ressurser – OPTIMAT

P

topp

Persontilpasset diagnostikk og behandling av metastatisk kreft

Ph.d.-utdanning

Polymerer og kompositter, laboratorium

Produksjonslaboratorium (Knowledge Discovery Laboratory)

Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe – Primas

Prosjekt Norge

PROST - Advanced Process Regulation, Gemini-senter

Proteomics and Metabolomics Core Facility – PROMEC

Prototypelab

PV-Solar Cell Materials, Gemini-senter

R

topp

Rammeverk for IKT-basert samhandling

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Midt-Norge

Research Centre on Zero Emission Buildings, The – ZEB (FME)

Research School of Computer and Information Security – COINS

Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS, Gemini-senter

Robotlaboratoriet

ROBOTNOR, Gemini-senter

Romlab

Røntgendiffraksjon

Røntgenspredning

S

topp

SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SFI)

Samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap, fakultet

SeaLab – NTNU Senter for fiskeri og havbruk

Senter for autonome marine operasjoner og systemer – AMOS (SFF)

Senter for Digitalt Liv Norge – DLN

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning – Metamorfose

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for fremragende utdanning ENgage (SFU)

Senter for fremragende utdanning ExcITEd (SFU)

Senter for grunnforskning – CAS

Senter for helsefremmende forskning

Senter for kjønnsforskning

Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning – CEMIR (SFF)

Senter for omsorgsforskning

Senter for teknologi og samfunn

Senter for tverrfaglig forskning i rommet – CIRiS

Senter for økonomi, innovasjon og styring

Senter for økonomisk forskning – SØF

Simulering i helsefag

SINTEF

SIRIUS – Center for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain (SFI)

Skolelaboratoriet

Slepetanker

Sliplaboratoriet

Smart Cities

Smart Grid Laboratory, National

Smart Maritime (SFI)

Software Engineering, Gemini-senter

Solcelleveggen

Språkbruk og språkutvikling i matematikk – LaUDiM

Språktilegnelse og språkprosessering, laboratorium

Sputter Thin Film Lab

Stjerneprogrammet

Studio Apertura

SUBPRO – Subsea production and processing (SFI)

Subsea production and processing – SUBPRO (SFI)

Surface Characterisation by Emission and Scattering Spectroscopies – SUCCESS, Gemini-senter

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology – SAMCoT (SFI)

Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products (SFI)

T

topp

Taklaboratoriet

Technology enhanced lifelong learning – TELL, Gemini-senter

Technology Transfer Office as

Tematiske satsingsområder

Termal energi

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

Toppforskning

Transmission Electron Microscopy – TEM, Gemini-senter

Tribology Laboratory, Gemini-senter

Trondheim Bioencapsulation Group

Trådløse Trondheim

Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse – TEKOM

U

topp

UAV-Lab – Unmanned Aerial Vehicles Laboratory

Ugelstadlaboratoriet

Ultralyd

UNINETT Sigma2

V

topp

Vannanalyselaboratoriet

Vannkraftlaboratoriet

Vannrenselaboratoriene

Veg og transport, Gemini-senter

Velferdsteknologi

Vindtunnel

Virtuell Reality Lab

Visualiseringslaboratorium

Z

topp

Zero Emission Buildings – ZEB (FME)

Wed, 22 Feb 2017 12:47:41 +0100

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt: