Forsker Grand Prix 2020

Deltaker FGP 2020

Forsker Grand Prix 2020


Caroline Fredriksen

Caroline Fredriksen

NTNU Vitenskapsmuseetet | Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Bilde av Caroline Fredriksen.
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Mitt tema: Nye historier med gamle ting fra matjorda

I min forskning studerer jeg sammenhengen mellom hvordan vi verner kulturminner i dyrka mark og hvordan arkeologer lager ny kunnskap om fortida. Privatpersoner utstyrt med metalldetektorer leverer inn stadig flere gamle ting funnet på norske jorder. Gamle ting fra matjorda skaper hodebry for arkeologer fordi de er flyttet fra sin opprinnelige plass og blandet sammen med ting fra andre perioder. Målet er å finne nye innfallsvinkler til hvordan løse gjenstander fra matjorda kan utvide kunnskapen vår om fortida.

Alle spor etter mennesker eldre enn år 1537 regnes som kulturminner. Hvis funn tyder på at det kan være fredete kulturminner på stedet, har funnstedene sterkere vern enn løse gjenstander som fremdeles befinner seg i matjorda. Jordbruk over fredete kulturminner har som regel lov til å fortsette som før. Samtidig blir metallsøking forbudt selv om intensjonen er å redde gjenstandene fra plogen. Utfordringen er at det ofte er vanskelig å si noe om hva som egentlig har skjedd på stedene med sammenblandete gamle ting. Vi veit derfor ikke helt hva vi verner, og siden sammenhengen er pløyd bort er det også vanskelig å bruke disse tingene til å lage nye historier om fortida.

Litt om meg

Jeg er en glad arkeolog fra Lofoten med tusen jern i ilden. På fritiden strikker jeg absurde mengder klær, mest til meg selv, og jeg har nok mer enn 50 strikkagensere i skapet. Den siste tida har jeg også begynt å sy, og drømmer om å lære bunadsøm. Jeg bruker mye tid på trening og tester gjerne nye treningsformer. Jeg elsker fysiske utfordringer og trives aller best på toppen av et Lofotfjell i midnattsol sammen med hunden Charlie.


FGP, NTNU, Forskningsdagene logoer

Forsker Grand Prix logo

 

Arrangører

NTNU logo

Forskningsdagene logo.

Kontakt

Kontakt

Gunnar Kåre Hansen
E-post gunnar.k.hansen@ntnu.no
Mobil 915 66 365