Forsker Grand Prix 2017

Deltaker FGP 2017

Forsker Grand Prix 2017

Annika Odland

Fakultet for økonomi
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Annika Odland

Mitt tema i Forsker Grand Prix 2017

Jeg har ikke gjort annet enn å gå på møter i dag

I min forskning undersøker jeg hva som skjer på tverrfaglige møter der industriarbeidere og ingeniører kommer sammen for å forbedre eksisterende produkter og å skape nye produkter. Denne typen medvirkning er viktig for norsk konkurranseevne. Enten vi bruker dress eller hjelm på jobben, er det å gå på møter blitt en stadig viktigere del av det moderne arbeidslivet. Som en industriarbeider sa til meg da jeg besøkte fabrikken han arbeider i: – Jeg har ikke gjort annet enn å gå på møter i dag.

Jeg avdekker kommunikasjonsmønstre og er spesielt opptatt av hvor mye og hvordan industriarbeiderne bidrar på møtene. Det viser seg blant annet at industriarbeiderne i min forskning ofte bidrar med evalueringer og innspill, men at det er stor variasjon på møtene i hvor mye industriarbeiderne bidrar. En av mine forskningsoppgaver er å finne ut hva som er de avgjørende kommunikasjonsfaktorene når dress møter industrihjelm.

Litt om meg

Jeg trives sammen med venner og familie, tar gjerne en quiz i godt selskap eller lytter til morfars historier fra gamle dager, liker å gå på oppdagelsesferd i naturen og leser bøker og aviser med stor appetitt. Sammen med noen venner har jeg dannet en skrivesirkel hvor vi leser opp egne dikt, utkast til romaner og noveller til hverandre.

Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

FGP, Forskningsdagene logoer

Forsker Grand Prix logo

 

Forskningsdagene logo.

Kontakt NTNU

Kontakt NTNU

Gunnar Kåre Hansen
E-post gunnar.k.hansen@ntnu.no
Mobil 915 66 365