Arne Skulberg

Prosjektet

Vi skal utvikle en nesespray med motgift mot heroinoverdoser som kan brukes i akuttsituasjoner utenfor sykehus. Dette innebærer forsøk på friske frivillige i trondheim og utprøving i Ambulansetjenesten i Oslo Sentrum og i Trondheim.

Hvorfor ønsker du å delta i FGP?

Moro å presentere et spennende tema, vi har basal farmakologisk forskning og blålysutrykninger i ett og samme prosjekt, og det dreier seg om en underprioritert gruppe i samfunnet som lever med mye sykdom og elendighet og som har høyere dødstall enn i trafikken.