Kai Beckwith

Prosjektet

Jeg lager overflater med store områder av små nanostrukturer som skal forenkle og forbedre celleforskning. I mitt hovedprosjekt gror jeg kreftceller på spisse nanonåler for å få tvinge cellene til å ta opp genmateriale. Når genmaterialet er inni cellene, kan jeg tvinge forskjellige gener 'av' eller 'på', og se på hvilke gener er viktigst for kreftcellene.

Hvorfor ønsker du å delta i FGP?

Jeg synes populærvitenskapelig formidling av forskning er både morsomt og viktig. Jeg vil være med for å lære mer om hvordan man kan formidle komplisert forskning på en engasjerende og lettfattelig måte. I tillegg synes jeg at forskningsfeltet mitt, som er i grensesjiktet mellom biologi og nanoteknologi, er utrolig spennende. Dette vil jeg gjerne fortelle andre om!