Åsmund Flobak

Prosjektet

Noen kombinasjoner av kreftmedisiner virker bedre sammen enn andre kombinasjoner. Faktisk virker noen kombinasjoner så godt sammen, at dosen av hver medisin i kombinasjonen kan reduseres drastisk, uten at effekten tapes. Det er bra fordi lavere dose betyr mindre bivirkninger. Jeg leter etter slike medisinkombinasjoner - og har allerde gjort noen spennende funn.

Et problem når man kombinerer medisiner er at det finnes et enormt antall kombinasjoner, sammenlignet med antall enkeltmedisiner. Det er umulig å teste alle kombinasjoner i praksis, og jeg leter derfor også etter teknikker for å forutsi hvilke kombinasjoner som er spesielt gunstige, slik at vi ikke trenger å teste alle i praksis, men kan konsentrere oss om de få gode kombinasjonene.

Hvorfor ønsker du å delta i FGP?

Jeg gleder meg til å vise verden hva jeg har oppdaget, og Forsker grand prix er et utmerket sted å vise dette på. Jeg setter stor pris på en god aha-opplevelse, og enda artigere er det å kunne gi en til andre.