Nina Bjørk Arnfinnsdottir

Prosjektet

Jeg jobber med å lage microarrays av levende bakterier på glassoverflater. Målet er å utvikle en metode for å feste bakteriene en og en i bestemte mønstre på glass, for på den måten å lage et praktisk verktøy for mikrobiologer. Når bakteriene er festet på denne måten er det enkelt å studere mange enkeltbakterier på en gang ved hjelp av fluorescens og et konfokalmikroskop.

Målet er å simultant studere hvordan mange enkeltbakterier reagerer på endringer i miljøet (f. eks. temperatur, vekstmedium, pH) for å få informasjon om hvor ensartet bakteriekolonien egentlig er. Dette er interessant for en grunnleggende forståelse for hvordan «avvikende» bakterier i en koloni oppfører seg, og kan gi grunnlag for nye behandlingsmetoder for bakterieinfeksjoner, da det gjerne er avvikerne i en koloni som ikke dør ved antibiotikabehandling.

Hvorfor ønsker du å delta i FGP?

Forsker grand prix virker som en utmerket arena for å utvikle presentasjonsteknikken min. Jeg synes også et det er en spennende utfordring å ikke bare klare å forklare hva jeg holder på med i løpet av 4 minutter, men også klare å overbevise om at det også er både spennende og interessant.