Elisabeth Suzen

Elisabeth Suzen

Plan møter Praksis – trafikklærerens forståelse av læreplanen.

Elisabeth Suzen deltar i Forsker Grand Prix 2013.

Jeg er fra Stjørdal og fikk tidlig en interesse for pedagogikk og læring. Jeg hadde planer om å utdanne meg som lærer, men etter første forelesning i pedagogikk ble jeg forelsket i faget og tok i stedet profesjonsutdanning i pedagogikk. Jeg har i mitt yrkesliv vært så heldig å få jobbe med pedagogikk og læreplanfeltet på mange ulike måter, både innen skoleverket, Utdanningsdepartementet, Vegdirektoratet, forskningsarbeid og nå som stipendiat på trafikklærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

I mitt doktorgradsarbeid tar jeg for meg et nyere pedagogisk prinsipp om å bruke vurdering for å lære. Det vil si at elevene skal få mulighet til å lære av vurderinger undervegs i opplæringen. Dette prinsippet ligger til grunn for dagens læreplan inne trafikkopplæring.  Men det er ikke tilstrekkelig at prinsippet står i en plan. Planen skal forstås av en gruppe lærere som igjen skal iverksette dette i praksis. Og det er disse lærerne jeg forsker på; hvordan har disse trafikklærere forstått og erfart dette prinsippet?

Læreren er den viktigste faktoren for å realisere en læreplan. Men det er ikke nødvendigvis et samsvar mellom det som står i en plan og det lærerne har forstått.  Kunnskap om hvordan lærere tolker og forstår en læreplan er derfor sentralt innen læreplanfeltet, men tradisjonelt har dette blitt forsket svært lite på. Jeg har intervjuet seks lærere om deres forståelse av og erfaringer rundt vurdering for å lære, og håper at forskningen min vil bidra til å belyse et viktig felt innen pedagogikken.

Jeg mener det er viktig å bidra med kunnskap og kompetanse innen læreplanfeltet og læringsorientert vurdering, slik at vi kan skape bedre læringssituasjoner for alle. Kunnskap om hva som skjer når plan møter praksis vil være viktig for å tilrettelegge for læring. Mitt håp er at alle skal få oppleve gode læringsprosesser! 

Tilbake til hovedsiden.