Maria B. Line

Maria B. Line

"Smarte strømmålere - smartere hackere?"

Marie B. Line er en av deltakerne i Forsker Grand Prix 2013.Institutt for telematikk, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), NTNU

Målrettede dataangrep kan mørklegge hele Norge. Hvordan bør vi håndtere slike angrep?

Jeg er 34 år, kommer fra Trondheim og er utdannet sivilingeniør i telematikk, med spesialisering innen informasjonssikkerhet. Etter ferdig utdanning i 2002 begynte jeg som forsker i SINTEF. Der var jeg med på å bygge opp Norsk senter for informasjonssikring som i dag holder til på Gjøvik.

Interessen for hendelseshåndtering, IKT-trusler og målrettede angrep begynte med dette prosjektet, og jeg har jobbet med det samme i flere prosjekter senere.

I 2011 begynte jeg med doktorgradsstudiet, og da var det nettopp hendelseshåndtering jeg hadde lyst å forske mer på. Endelig fikk jeg tid og anledning til å gjøre grundigere studier og virkelig fordype meg i emnet. En viktig motivasjon for å begynne med doktorgraden, var at jeg fikk muligheten til å lære mer om forskningsmetoder og at jeg fikk utforme et studium der den metodiske tilnærmingen var mer inngående enn det jeg har hatt mulighet til før.

Kraftforsyningen står foran en spennende tid nå som kraftnettet skal moderniseres til å bli et såkalt smart-grid. Overvåkning av nettet, varsling og oppretting av feil, intelligent styring av produksjon og forsyning; IKT gir uendelig mange muligheter for effektivisering og nye tjenester. Men det gir også et nytt trusselbilde. Målrettede angrep kan forårsake katastrofale konsekvenser for hele samfunnet dersom angriperne lykkes. Nettselskapene må derfor være forberedt på å håndtere det utenkelige.

Jeg studerer hvordan nettselskapene håndterer uønskede hendelser i dag. Håndtering innebærer å oppdage så tidlig som mulig at noe skjer, og å være i stand til å respondere på hendelsens omfang og type. Både teknologiske, menneskelige og organisatoriske aspekter inngår i dette arbeidet.

Målet mitt er å bidra til at nettselskapene blir godt rustet til å håndtere uønskede hendelser når smarte strømmålere er på plass – samt enda lenger fram i tid, når visjonen om smart grids blir virkelighet.

Tilbake til hovedsiden.