Magni Olsen Kyrkjeeide

Magni Olsen Kyrkjeeide

«Verdensvante moser»

Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet     

Magni Olsen Kyrkjeeide – Deltaker i Forsker Grand Prix 2013Jeg vokste opp i en liten bygd i Nordre Ringsaker med granskog bare to meter og et gjerde unna huset. Store deler av fritiden gikk med til utelek og naturfag ble tidlig et av mine favorittfag.

Da jeg begynte med biologi på videregående var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle gjøre videre. I 2004 begynte jeg derfor å studere biologi ved NTNU. Etter hvert ble jeg sikker på at biologisk mangfold og arters evolusjonære historie var det som interesserte meg mest.

Moser ble mine favoritter og i mitt masterprosjekt prøvde jeg å finne ut hvor huldretorvmose overlevde siste istid. Høsten 2010 begynte jeg som stipendiat i biologi ved NTNU Vitenskapsmuseet og kunne fordype meg videre i torvmosenes historie. Mange moser er såkalte kosmopolitter, det vil si at de gjerne finnes på mange kontinenter. Jeg prøver å rekonstruere torvmosers historie ved å studere mosenes DNA. Slik håper jeg å finne ut hvordan torvmoser har funnet frem til så mange kontinenter og blitt så verdensvante.

Jeg drømmer om å jobbe videre med biologi, enten ved å forske selv eller ved å formidle kunnskap om biologisk mangfold til folk flest.

Tilbake til hovedsiden.