Eirik Bøckmann

Eirik Bøckmann

«På bøljan grønn: Bølgefremdrift av skip»

Eirik Bøckmann deltar i Forsker Grand Prix 2013. Portrettfoto.Jeg er 28 år, og født og oppvokst i Drammen. I 2010 fullførte jeg mastergraden i marin teknikk på NTNU.

Masteroppgaven min handlet om hvor mye drivstoff man kan spare ved å sette en vindmølle på et skip og bruke strømmen fra vindmølla til å drive propellen til skipet. Et slikt skip kan seile rett mot vinden, tro det eller ei.

En klassekamerat skrev masteroppgave om noe annet merkelig: Et skip med en foil – eller vinge om du vil – i baugen, som gjør at skipet blir drevet framover mot bølgene av bølgeenergien. Dette syntes jeg hørtes helt genialt ut, og da jeg fikk muligheten til å finne ut mer om bølgedrevne skip i en doktorgrad var det lett å takke ja.

Som stipendiat har jeg gjort beregninger og eksperimenter for å finne ut hvordan skipsbevegelser og motstand i bølger reduseres ved å sette en foil i baugen på skipet. Dette er langt fra noen ny idé, faktisk har folk laget bølgedrevne båter siden slutten av 1800-tallet.

En av pionerene på dette feltet er til og med nordmann. Tidligere versjoner av slike båter har basert seg på fjærbelastede foiler. Når skipet går opp og ned i bølgene, beveger foilen seg omtrent som en hvalhale. Jeg forsøker å lage et kontrollsystem som automatisk roterer foilen slik at den gir mest mulig fremdrift til enhver tid.

Jeg håper doktorgraden min kan bidra til mer miljøvennlige skip. Fremtidsplanene mine er foreløpig ikke spikret, men jeg vil gjerne jobbe med noe like artig og meningsfylt som nå.

Tilbake til hovedsiden.