Examen philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap

Emnebeskrivelse

EXPH0005 - Examen philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap

Kort om emnet

Ved NTNU er det fire ex.phil. -varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3.

Emnet (EXPH0005) gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og vitenskapsteori samt etikk og samfunnsspørsmål av relevans for medisinstudenter. Emnet trekker linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på etikk generelt og medisinsk etikk spesielt.

Pensum høst 2018
 

Dybvig DD, Dybvig M. (2003). Det tenkende mennesket. Trondheim: Tapir Akademisk forlag, sidene 5-104, 108-11, 125-275, 281-85, 311-19, 391-453 og 485-505.

James Rachels og Stuart Rachels (2019). The Elements of Moral Philosophy. (9. utgave, New York: McGraw-Hill) kapitlene 1-3, 5, 7-10 og 12. NB! Tidligere utgaver kan alternativt brukes.

Materstvedt LJ. (2011). «What is this thing called medical ethics? A Kantian interpretation». I: Carson SG, Knowles J, Myskja BK, eds. Kant: Here, Now, and How. Essays in Honour of Truls Wyller. Paderborn: mentis Verlag GmbH, 207-33.

Kvalnes Ø, Hemmestad L. (2010). «Loophole ethics in sports». Etikk i praksis, 4, 57-67.

Loland S, Hoppeler H. (2012). «Justifying anti-doping: The fair opportunity principle and the biology of performance enhancement». European Journal of Sport Science,12, 347-53.

Savulescu J, Foddy B, Clayton M. (2004). «Why we should allow performance enhancing drugs in sport». British Journal of Sports Medicine, 38, 666-70.

Hva skjer:

NB!

For de som har godkjente øvingsoppgaver i EXPH0005 fra høstsemesteret 2013 eller senere: Det er anledning til å la disse ersatte oppgavebesvarelser i tilsvarende temaområder for inneværende semester. Send epost til exphil-ifr@hf.ntnu.no så snart som mulig ved semesterstart.

NB! Tidligere godkjente øvinger i EXPH0001 kan IKKE brukes i EXPH0005.