Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Emnebeskrivelse

EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Kort om emnet

Ved NTNU er det fire ex.phil. -varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3.

Emnet (EXPH0004) gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og vitenskapsteori samt etikk og samfunnsspørsmål av relevans for studenter innenfor realfag og teknologi. Emnet trekker linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på etikk både som systematisk teori og i et anvendt perspektiv samt vitenskapens og teknologiens rolle i det moderne samfunn.

Pensum vår 2019

D.D. Dybvig og M. Dybvig, Det tenkende mennesket (2. utgave, Tapir Akademisk forlag), sidene 5-104, 108-111, 125-275, 281-285, 295-319, 391-453, 485-505.

Utdrag fra A. Briggle and C. Mitcham, Ethics and Science. An Introduction (Cambridge University Press, 2012), kap. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.


EXPH0004 - anbefalt litteratur på engelsk:
We have at present no formal English syllabus for EXPH0004 but the following material is recommended reading in relation to the common component:

A History of Western Thought: From Ancient Greece to the Twentieth Century by Gunnar Skirbekk, Nils Gilje (Routledge, 2001)

 • Introduction: pp. 1-4.
 • Ch. 1: pp. 5-21.
 • Ch. 2: pp. 32-43.
 • Ch. 3: pp. 46-63.
 • Ch. 4: pp. 66-86.
 • Ch. 5: pp. 102-107.
 • Ch. 7: pp. 151-173.
 • Ch. 9: pp. 190-196.
 • Ch. 11: pp. 218-223.
 • Ch. 12: pp. 229-239.
 • Ch. 14: pp. 263-269.
 • Ch. 15: pp. 273-290.
 • Ch. 16: pp. 293-303.
 • Ch. 20: pp. 347-352.
   

Theory of Science: A Short Introduction by Jonathan Knowles (Tapir 2006):
Ch. 1-3, 5.

(The syllabus for the variant component is, of course, Ethics and Science. An Introduction by Mitcham and Briggle (Cambridge University Press, 2012), chapter 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12)

 

Hva skjer:

NB!

For de som har godkjente øvingsoppgaver i EXPH0004 fra høstsemesteret 2013 eller senere: Det er anledning til å la disse erstatte oppgavebesvarelser i tilsvarende temaområder for inneværende semester. Send en epost til exphil-ifr@hf.ntnu.no så snart som mulig ved semesterstart.

NB! Tidligere godkjente øvinger i EXPH0001 kan IKKE brukes i EXPH0004.