Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap

Emnebeskrivelse

EXPH0003 - Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap

Kort om emnet

Ved NTNU er det fire ex.phil. -varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3.

Emnet (EXPH0003) gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og vitenskapsteori samt etikk og samfunnsspørsmål av relevans for studenter innenfor humaniora og samfunnsfag. Emnet trekker linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon fra både en historisk og en systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på politisk filosofi, estetikk, modernitet og kjønnsperspektiv samt hermeneutikk.

Pensum vår 2019

D. D. Dybvig og M. Dybvig, Det tenkende mennesket (2. utgave, Tapir Akademisk forlag), ss. 5-104, 108-111, 125-275, 281-286, 311-319, 335-358, 391-505.

Kompendium for EXPH0003 (NB! Nytt kompendium fra høsten 2014) Kompendiet er lagt ut på Blackboard:

  • Wyller, T.: "Den klassiske liberalismen", i Stig Hareide, Egil Hjelmervik, Terje Kvilhaug (red.): Lærebok i filosofihistorie, Det Norske Samlaget, Oslo 1996, ss. 250-286.
  • Taylor, C.: "Hva er galt med negativ frihet?" i Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme, Universitetsforlaget, Oslo 2009, ss. 425-443.
  • Finlayson, J.G.: "Politics, democracy, and law" i Finlaysons, Habermas. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005, ss. 106-121.
  • Dilthey, W.: "Avgrensing av åndsvitenskapene" i Lægreid og Skorgen (red.): Hermeneutisk lesebok, Oslo 2001, ss. 215-223.
  • Krogh, T.: "Gadamers oppfatning av hermeneutikk" og "Debattene om hermeneutikk" i Krogh m.fl., Historie, forståelse og fortolkning, Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1996, ss. 227-266.
  • Kjørup, S.: "Indledning - kunsten, æstetikken, filosofien" i Kjørup Kunstens filosofi - en indføring i æstetik, Roskilde, 2000, ss. 11-21.
  • Greenberg, C.: "Modernistisk maleri" i Greenberg, Den modernistiske kunsten, Oslo: Pax, 2004, ss. 141-157.
  • Beauvior, S.: "Innledning" i Det annet kjønn (oversettelse ved B. Christiansen) Oslo: Pax, 2000, ss. 33-48.

Hva skjer:

NB!

 

For de som har godkjente øvingsoppgaver i EXPH0003 fra høstsemesteret 2013 eller senere: Det er anledning til å la disse erstatte oppgavebesvarelser i tilsvarende temaområder for inneværende semester. Send en epost til exphil-ifr@hf.ntnu.no så snart som mulig ved semesterstart.

NB! Tidligere godkjente øvinger i EXPH0001 kan IKKE brukes i EXPH0003.